Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Akty prawne: szkolenie kandydatów

 

 

 

 

 

KANDYDACI NA KIEROWCÓW:


USTAWY:


1.Ustawa Prawo o ruchu drogowym

 

 
 
 
   
   

KANDYDACI NA KIEROWCÓW:

ROZPORZĄDZENIA:


1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru

4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 rr zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 maja 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnief przez kierujacych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)  z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------