Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Kwalifikacja wstępna dla kategori D

 

 

ROZPOCZĘCIE KURSU :

01.06.2020r

PLAN  ZAJĘĆ:

Pobierz

CENA  KURSU  :

3 700 PLN

WZÓR DOKUMENTU KOŃCOWEGO:

Pobierz

 

*ZAREZERWUJ  MIEJSCE NA KURSIE PRZEZ INTERNET* 

 

 

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia szkolenia(kurs kwalifikacji wstępnej na autobus lub ciężarówkę) :

 • kwestionariusz zgłoszeniowy dla szkolenia w C.S.K.Z. Kraków
 • umowa szkoleniowa- kurs kwalifikacji wstępnej  (do uzyskania w biurze firmy)
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • prawo jazdy kat.D wydane po 10.09.2008r. LUB ZDANY EGZAMIN LUB bezpośrednio przed egzaminem państwowym

 

 

 

Kwalifikacja wstępna D, D+E


Kwalifikacja wstępna jest dostępna dla każdej osoby, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1. przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
2. studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
3. niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ DLA PRAWA JAZDY KAT. D

 • moduł części podstawowej - 195 godz. zajęć teoretycznych,
 • moduł części specjalistycznej - 65 godz. zajęć teoretycznych,
 • moduł części specjalistycznej - 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • moduł części specjalistycznej - 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.


TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:


Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).

Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min.

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

 

12.08.2009r. rozpoczęliśmy trzecią edycję kursu pod nazwą Kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych kategorii autobusowych:D1,D,D1+E,D+E oraz kategorii ciężarowych: C1,C,C1+E,C+E. Jesteśmy jedynym ośrodkiem, który do dzisiaj przeszkolił tak dużą ilość osób. Dzięki zasłudze naszych wykładowców posiadamy również najwyższy procent osób ,które zdały test kwalifikacyjny za pierwszym razem. Obecnie nasza firma pracuje nad opracowaniem najlepszych w Krakowie metod nauczania oraz wielu inwestycjach w pomoce naukowe i dokształcanie kadry szkoleniowej. Proszę sprawdzić szczegóły w zakładce "Aktualności". Jako nieliczni w Polsce posiadamy odpowiedni sprzęt do szkolenia ,a w Małopolsce jesteśmy jedyni ,którzy na kategorie ciężarowe posiadają własną ciężarówkę wyposażoną w układy bezpieczeństwa czynnego ABS , ASR, ESP.

 

 

 

Kwalifikacja wstępna D

Rozpoczęcie kursu: 10.08.2009

Plan zajęć: sprawdź

Wymagania:

 • zaświadczenie lekarskie
 • zaświadczenie psychologiczne
 • prawo jazdy kat. D wystawione po 10.09.2009r. lub C po 10.09.2009r.


Wzór zaświadczenia: sprawdź.

Menu