Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

C.S.K.Z. Strychalski Kraków wspiera EKOLOGIĘ

 

 

 

 

 

        Badania geologiczne dowodzą, że zmienność jest cechą charakterystyczną klimatu Ziemi w całej jego historii, a zmiany zachodzą cyklicznie. Przez całe dekady średnia temperatura na Ziemi wzrosła co najwyżej o ułamki stopnia Celsjusza. Obecnie, średnie temperatury zaczęły rosnąć w niespotykanym dotąd tempie. Istotą problemu związanego z wyjaśnieniem globalnego ocieplenia jest ustalenie, w jakim stopniu na to zjawisko wpływa działalność człowieka, a w jakim czynniki naturalne.

"Większość obserwowanego wzrostu średniej temperatury globalnej od połowy XX wieku spowodowana jest najprawdopodobniej antropogenicznym wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych"- takie stanowisko zajmuje Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). W wieku XX czynniki naturalne, jak aktywność słoneczna czy wulkany, łącznie spowodowały jedynie niewielkie ocieplenie w stosunku do okresu sprzed rewolucji przemysłowej. Wnioski poparły wszystkie narodowe akademie nauk najbardziej uprzemysłowionych państw i liczne stowarzyszenia. Pomimo, że indywidualni naukowcy wyrazili sprzeciw wobec niektórych ustaleń, zdecydowana większość uczonych- badaczy zmian klimatycznych, zgadza się z podstawowymi wnioskami Zespołu.
Nawet jeśli działalność człowieka i związana z nią emisja gazów cieplarnianych oraz degradacja obszarów leśnych jest tylko kroplą w morzu, to niejednokrotnie czarę przelewa właśnie ta jedna kropla. Możliwość zapobiegnięcia procesom globalnego ocieplenia klimatu leży w naszych rękach. Każdy może mieć wpływ na czynniki odpowiedzialne za zjawisko i podejmować działania zmierzające do ograniczenia wpływu człowieka na postęp tych procesów.

 

 

 

Firma Centrum Szkolenia Kierowców Zawodowych Łukasz Strychalski  wspiera Fundację Aeris Futuro program CZAS NA LAS oraz Fundację na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Elektrycznej.


 

AERIS

 

 

Misją Fundacji AERIS FUTURO jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.
Projekt CZAS NA LAS to główny program Fundacji dający możliwość rekompensaty emisji dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew w różnych regionach naszego kraju. Fundacja opracowała pierwszy w Polsce Kalkulator CO2 pozwalający szacować emisje gazów cieplarnianych (tzw. ślad klimatyczny) oraz liczbę drzew niezbędną do posadzenia w celu neutralizacji emisji.
W program angażują się firmy, organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne.
W 2007 r. program został włączony do kampanii Programu ds. Środowiska Naturalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych "Obsadźmy naszą planetę".
Działalność Fundacji obejmuje również szacowanie wpływu na środowisko naturalne prowadzonej działalności biurowej, organizowanych wydarzeń i spotkań oraz doradztwo w zakresie ograniczania i rekompensaty tego wpływu.
Fundacja działa także w zakresie edukacji ekologicznej poprzez organizację konferencji i szkoleń.

Więcej informacji na www.aeris.eko.org.pl

 

 

 

 

FEWE

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii - FEWE - powstała w 1990 roku . Organizacja podjęła misję promowania racjonalnego wykorzystania energii oraz przyjaznego środowisku jej wytwarzania, od 1999 roku również misję tworzenia nowych miejsc pracy. W czasie piętnastoletniej działalności, FEWE w istotny sposób przyczyniła się do poprawy stanu środowiska oraz rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Więcej informacji na http://www.fewe.pl

 

 

Główne działania Centrum Szkolenia Kierowców Zawodowych Łukasz Strychalski w celu ochrony środowiska naturalnego skupiają sie przede wszystkim na :

 

  • - używaniu pojazdów o jak najniższej emisji szkodliwych zwiazków w spalinach
  • - używaniu biodegradalnych urządzeń elektronicznych
  • - tankowania pojazdów paliwem typu BIO
  • - w trakcie szkoleń teoretycznych korzystanie w miarę możliwości z rozwiązań multimedialnych (bez użycia papieru)
  • - nauka kierowców ekonomicznej jazdy również na kursach prawa jazdy
  • - kampania uświadamiająca wśród naszych wszystkich klientów
  • wspieranie organizacji pożytku publicznego