Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Rumunia

Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów

 

Rumuńskie normy dotyczące maksymalnych wymiarów pojazdów są w dużej mierze zbieżne z europejską dyrektywą 96/53/WE z dnia 25.VII.1996 r. Różnice występują w dopuszczalnych masach pojazdów i naciskach na osie.

Wydawaniem zezwoleń na przejazdy ponadgabarytowe zajmuje się w Rumunii Spółka Narodowa ds. Autostrad i Dróg Narodowych (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, w skrócie CNADNR). Dane teleadresowe komórki odpowiedzialnej bezpośrednio za rozpatrywanie wniosków o zezwolenie i ich wydawanie to:

CNADNR
tel. +40 (21) 318.66.51 lub 318.66.61
mail: autorizatii@andnet.ro
www.cnadnr.ro/pagina.php?idg=32
(strona tylko po rumuńsku)

 

Oznaczenia:

ER - droga europejska zmodernizowana
E - droga europejska
M - droga zmodernizowana
P - droga żwirowa

 

ER

E

M

P

1.1. Długość (w metrach)

pojazd silnikowy inny niż autobus

12,00

12,00

12,00

12,00

przyczepa

12,00

12,00

12,00

12,00

pojazd członowy

16,50

16,50

16,50

16,50

zespół złożony z pojazdu silnikowego i przyczepy

18,75

18,75

18,75

18,75

autobus dwuosiowy

13,50

13,50

13,50

13,50

autobus o więcej niż dwu osiach

15,00

15,00

15,00

15,00

autobus + przyczepa

18,75

18,75

18,75

18,75

autobus przegubowy

18,75

18,75

18,75

18,75

1.2. Szerokość (w metrach)

Wszystkie pojazdy z wyłączeniem chłodni posiadających izolację termiczną

2,55

2,55

2,55

2,55

Pojazdy-chłodnie z izolacją termiczną

2,60

2,60

2,60

2,60

1.3. Wysokość (w metrach)

4,00

4,00

4,00

4,00

Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem naczepy

12,00

12,00

12,00

12,00

Odległość mierzona równolegle do podłużnej osi zespołu pojazdów, między najdalej wysuniętym do przodu punktem przestrzeni ładunkowej położonej za kabiną kierowcy a tylnym obrysem przyczepy, po odjęciu odległości między tylnym obrysem samochodu a przednim obrysem nadwozia przyczepy

15,65

15,65

15,65

15,65

Odległość mierzona równolegle do podłużnej osi zespołu pojazdów, między najdalej wysuniętym do przodu punktem przestrzeni ładunkowej położonej za kabiną kierowcy a tylnym obrysem przyczepy

16,40

16,40

16,40

16,40

2. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu (w tonach)

2.1. pojazdy składowe zespołu pojazdów

przyczepy dwuosiowe

18

17

17

16

przyczepy trzyosiowe

24

22

22

20

2.2. Pojazdy wieloczłonowe

2.2.1. zespoły pojazdów mających 5 lub 6 osi

dwuosiowe pojazdy silnikowe z przyczepami trzyosiowymi

40

40

40

38

trzyosiowe pojazdy silnikowe z przyczepami trzyosiowymi

40

40

40

38

2.2.2. Pojazdy członowe pięcio lub sześcioosiowe

pojazdy silnikowe dwuosiowe z naczepami trzyosiowymi

40

40

40

38

trzyosiowe pojazdy silnikowe z naczepami dwu- lub trzyosiowymi

40

40

40

38

trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym

40

40

40

38

2.2.3. zespoły pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy

40

40

40

38

2.2.4. Pojazd członowy mający 4 osie, składający się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy:

wynosi co najmniej 1,3 m, ale nie więcej niż 1,8 m

36

36

36

34

jest większa niż 1,8 m*

36

36

36

34

2.3. Pojazdy silnikowe

Dwuosiowy pojazd samochodowy

18

17

16

16

Trzyosiowy pojazd samochodowy

25 / 26**

22 / 24**

22

22

czteroosiowy pojazd samochodowego z dwoma osiami kierowanymi

32**

30

30

28

2.4. Trzyosiowe autobusy przegubowe

28

28

26

26

3. Maksymalny nacisk na oś (w tonach)

3.1. Pojedyncza oś nienapędowa

10

10

8

7,5

3.2. Podwójna oś przyczepy lub naczepy przy odległości między osiami składowymi

mniej niż 1 m

11

11

11

11

pomiędzy 1,0 m a 1,3 m

16

16

15

14

pomiędzy 1,3 m a 1,8 m

18

17

16

15

1,8 m lub więcej

20

20

16

15

3.3. Potrójne osi przyczep i naczep, przy odległości między osiami składowymi:

1,3 m i mniej niż 1,3 m

21

21

19

16,5

pomiędzy 1,3 m a 1,4 m

24

22

20

18

3.4. Oś napędowa

Oś napędowa pojazdów z punktów 2.2.1. i 2.2.2.

11,5

10

9

8

Oś napędowa pojazdów z punktów 2.2.3., 2.2.4., 2.3. i 2.4.

11,5

10

9

8

3.5. Podwójne osi napędowe, przy odległości między osiami składowymi:

mniej niż 1 m

11,5

10

10

10

pomiędzy 1,0 m a 1,3 m

16

15

14 / 15***

 

 

pomiędzy 1,3 m a 1,8 m

18 / 19[2]

17 / 18[3]

16

15

 

* Dopuszczalne są dodatkowe 2 tony tolerancji, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, ciągnik ma maksymalną masę 18 t oraz maksymalne obciążenie podwójnej osi naczepy nie przekracza 20 t

** Jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne lub gdy każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze i maksymalne obciążenie każdej z osi nie przekracza 9,5 tony

*** Jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

 

Osoby i firmy, które nie zgadzają się z decyzjami administracji rumuńskiej, np. nie zgadzają się z pomiarem wagi pojazdu i uważają, że zostały pokrzywdzone, mogą skierować się do systemu Solvit (http://www.solvit.gov.pl/), koordynowanego przez polskie Ministerstwo Gospodarki. Jest to system unijny, działający we wszystkich krajach członkowskich, zajmujący się przedsądowym rozwiązywaniem problemów na styku administracji danego państwa członkowskiego UE i podmiotami innego państwa członkowskiego (w tym wypadku m.in. problemami polskich firm z administracją przejść granicznych w Rumunii). Aby nadać sprawie bieg wymagane jest zgromadzenie dokumentów potwierdzających całe zdarzenie, w tym wydruków z wagi rumuńskiej i wagi kraju sąsiedniego, dokładnych danych o czasie i miejscu pomiarów, w miarę możliwości nazwisko lub numer ewidencyjny kontrolera rumuńskiego dokonującego pomiarów. Ważne jest także aby kierowca nie zgadzający się z pomiarami wagi zgłosił to w oficjalnym piśmie złożonym do kierownika przejścia granicznego (może być ono redagowane po angielsku). Pismo takie stanowi potwierdzenie zaistnienia problemu na granicy. Zalecane jest, aby kierowca na kopii takiego pisma uzyskał podpis i pieczęć administracji przejścia granicznego, które stanowią dowód złożenia pisma.

 

System Solvit działa bezpłatnie. Z chwilą dostarczenia przez Państwa zgłoszenia i dokumentacji sprawę przejmuje polski oddział Solvit i to on nawiązuje kontakt z administracją rumuńską. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie systemu.

 

Mapa dróg z ograniczeniami obciążenia na oś:                                                Pobierz

 

Źródło: Ambasada RP w Bukareszcie