Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Polska

Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów

 

1.1. Długość (w metrach)
pojazd silnikowy inny niż autobus 12
przyczepa 12
pojazd członowy 16,5
zespół złożony z pojazdu silnikowego i przyczepy 18,75
autobus dwuosiowy 13,5
autobus o więcej niż dwu osiach 15
autobus + przyczepa 18,75
autobus przegubowy 18,75
zespół trzech pojazdów 22
1.2. Szerokość (w metrach)
Wszystkie pojazdy z wyłączeniem chłodni posiadających izolację termiczną 2,55
Pojazdy-chłodnie z izolacją termiczną 2,6
1.3. Wysokość (w metrach) 4
Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem naczepy 12
Odległość mierzona równolegle do podłużnej osi zespołu pojazdów, między najdalej wysuniętym do przodu punktem przestrzeni ładunkowej położonej za kabiną kierowcy a tylnym obrysem przyczepy, po odjęciu odległości między tylnym obrysem samochodu a przednim obrysem nadwozia przyczepy 15,65
Odległość mierzona równolegle do podłużnej osi zespołu pojazdów, między najdalej wysuniętym do przodu punktem przestrzeni ładunkowej położonej za kabiną kierowcy a tylnym obrysem przyczepy 16,4
Odległość między tylną osią pojazdu samochodowego a przednią osią przyczepy w zespole pojazdów nie może być mniejsza niż 3
Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a dowolnym punktem przedniej części naczepy nie może przekraczać 2,04
2. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu (w tonach)
2.1. pojazdy składowe zespołu pojazdów  
przyczepy dwuosiowe 18
przyczepy trzyosiowe 24
2.2. Pojazdy wieloczłonowe  
2.2.1. zespoły pojazdów mających 5 lub 6 osi  
dwuosiowe pojazdy silnikowe z przyczepami trzyosiowymi 40
trzyosiowe pojazdy silnikowe z przyczepami trzyosiowymi 40
2.2.2. Pojazdy członowe pięcio lub sześcioosiowe  
pojazdy silnikowe dwuosiowe z naczepami trzyosiowymi 40
trzyosiowe pojazdy silnikowe z naczepami dwu- lub trzyosiowymi 40
trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym 44
2.2.3. zespoły pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy 36
2.2.4. Pojazd członowy mający 4 osie, składający się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy:  
wynosi co najmniej 1,3 m, ale nie więcej niż 1,8 m 36
jest większa niż 1,8 m* 36
2.3. Pojazdy silnikowe  
Dwuosiowy pojazd samochodowy 18
Trzyosiowy pojazd samochodowy 25 / 26**
czteroosiowy pojazd samochodowego z dwoma osiami kierowanymi 32**
2.4. Trzyosiowe autobusy przegubowe 28
3. Maksymalny nacisk na oś (w tonach)
3.1. Pojedyncza oś nienapędowa 10***
3.2. Podwójna oś przyczepy lub naczepy przy odległości między osiami składowymi  
mniej niż 1 m 11
pomiędzy 1,0 m a 1,3 m 16
pomiędzy 1,3 m a 1,8 m 18
1,8 m lub więcej 20
3.3. Potrójne osi przyczep i naczep, przy odległości między osiami składowymi:  
1,3 m i mniej niż 1,3 m 21
pomiędzy 1,3 m a 1,4 m 24
3.4. Oś napędowa  
Oś napędowa pojazdów z punktów 2.2.1. i 2.2.2. 11,5
Oś napędowa pojazdów z punktów 2.2.3., 2.2.4., 2.3. i 2.4. 11,5
3.5. Podwójne osi napędowe, przy odległości między osiami składowymi:  
mniej niż 1 m 11,5
pomiędzy 1,0 m a 1,3 m 16
pomiędzy 1,3 m a 1,8 m 18 / 19**

 

* Dopuszczalne są dodatkowe 2 tony tolerancji, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

** Jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne lub gdy każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze i maksymalne obciążenie każdej z osi nie przekracza 9,5 tony

*** W zależności od kategorii drogi (informacja poniżej)

 

Wykaz dróg krajowych oraz wojewódzkich o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t                               Pobierz

 

Wykaz dróg krajowych o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t                                        Pobierz