Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Pomiar zużycia paliwa EDM eco

                                                                       Pomiar zużycia paliwa - EDM Eco VDO SIEMENS

 

EDM eco jest interaktywnym systemem pomiaru zużycia paliwa, który może wyświetlać bieżące i średnie zużycie paliwa, jak również łączne koszty. Driving characteristics are compared with the stored average values for city, country and highway traffic and then displayed in a diagram. Właściwości jezdne są porównywane z przechowywanych wartości średniej dla miasta, kraju i ruchu drogowego, a następnie wyświetlany na diagramie. The economic driving range is displayed in symbols. Gospodarczej driving range jest wyświetlany w postaci graficznej. EDM eco jest systemem modułowym i podłączony bezpośrednio do elektroniki pojazdu. Vehicle-specific cable harnesses with connection plugs for the vehicle electronics make installation quick and easy.EDM eco can be used for vehicles with gasoline or diesel engines. System ten monitoruje zużycie paliwa i jest przeznaczona dla pojazdów zbudowanych po 2007 roku.-Szyna Can-Bus.

EDM Eco przystosowuje się do różnych stylów kierowania: jeśli wyświetlacz zużycia paliwa pokazuje poprawę i postępy w stylu kierowania, to EDM Eco prosi kierowcę o jeszcze bardziej ekonomiczne prowadzenie.

EDM Eco może redukować zużycie paliwa średnio o 15% i może być przydatny dla kierowców,którzy chcą oszczędzać paliwo i pieniądze, jak i przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego.

 

Ponieważ dane pomiaru zużycia paliwa EDM Eco są mierzone bezpośrednio z układu wtryskowego,

to urządzenie to jest bardzo dokładne. Jeśli system jest skalibrowany poprawnie,to paliwo może być mierzone z dokładnością+/- 3%. Odcinek drogi jest mierzony poprzez licznik prędkości pojazdu. Odcinek drogi jestmierzony z dokładnością +/- 1%.  Nowe rozwiązanie pozwala wyeliminowaćrozbieżności w ocenie zużytej ilości paliwa, a rejestrowanej podczas tankowania na stacji paliw, czy też pomiarem ilości w zbiorniku.

 

Jedną z bardzo interesujących opcji jest możliwość wyświetlania informacji o chwilowym zużyciu paliwa na interfejsie kierowcy. Dzięki temu możemy nie tylko kontrolować rzetelność pracownika, ale także

umożliwić mu obserwację, jak technika jazdy wpływa na wielkość zużywanego oleju napędowego.

W ostatecznym rezultacie powinno to doprowadzić do obniżenia kosztów eksploatacji,a o to przecież przede wszystkim chodzi.

 

Funkcje

 •  Zapewnia kierowcy ciągłe dane o zużyciu paliwa
 •  system współpracuje z  komputerem pokładowym systemu zarządzania flotą
 •  sygnał ostrzegawczy przy zadanej prędkości  
 •  informacje ogólnego zużycia paliwa
 •  Gości i pobór prądu
 • Odległość
 •  Średnia prędkość
 •  Czasu jazdy i koszty
 • Trend Zużycie Trend
 • Średnie zużycie szybkości profile
 • Sygnał dźwiękowy przy potrzebie zmiany biegów

 

Instrucja obsługi i kalibracji miernika EDM ECO II używanego w Centrum Szkolenia Kierowców Zawodowych.

 

Dzięki zastosowaniu  VDO EDM eco : koszty paliwa mogą zostać obniżone o minimum 5 %.

 

 

 

 

Prawdziwe zajęcia praktyczne EKO-ROAD