Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Normy czystości spalin EURO Diesel

 

 

Normy czystości spalin

  

  • Branża motoryzacyjna od lat ponosi monstrualne koszty inwestując w poprawę czystości środowiska. Dzięki wspólnym wysiłkom konstruktorów i producentów pojazdów we wdrażanie nowych technologii, jakość powietrza w Europie znacznie się poprawiła i w przyszłości wciąż będzie ulegać poprawie. 

 

  • Europejscy producenci pojazdów wnieśli znaczący wkład w proces redukcji emisji trujących spalin. W ciągu ostatnich 25 lat poziom tlenku azotu jak również emisje cząstek stałych zostały obniżone o 90%!  

 

  • Obecnie 20 nowych samochodów emituje taką ilość spalin, jaką emituje jeden pojazd z lat 70!

 

  • Przedstawiciele europejskich fabryk motoryzacyjnych, zobowiązani do redukcji zanieczyszczeń w pojazdach osobowych i ciężarowych, brali aktywny udział w debatach poświęconych określeniu norm czystości spalin na następne lata. Jak ustalono pod koniec roku 2006, norma Euro 5 i 6 dla samochodów osobowych wejdzie w życie odpowiednio w roku 2009 i 2014.

 

  • Norma Euro V dla pojazdów ciężarowych będzie obowiązywać już w roku 2009. Określenie odpowiednich limitów czasowych i jakościowych dla normy Euro VI jest spodziewane pod koniec roku 2007. 

 

  • Zgodnie z wymogami normy Euro 5, trwa proces instalowania filtrów cząstek stałych do silników diesla. Przy okazji, producenci tego typu pojazdów biorą pod uwagę konieczność zredukowania poziomu emisji tlenku azotu, tak by odpowiadała ona ściśle określonym limitom jakościowym i czasowym. 

 

  • Wraz z wejściem z życie normy Euro 5, poziom emisji tlenku azotu zostanie w pojazdach z silnikiem diesla obniżony do 180 miligramów na kilometr do roku 2009, a w przypadku normy Euro 6 - do 80 miligramów – do roku 2014.

 

  • W przypadku pojazdów z napędem benzynowym, poziom emisji tlenku azotu zostanie jednorazowo obniżony do 60 miligramów na kilometr do roku 2009.

      

 


 

 

Z każdą normą spaliny samochodów ciężarowych są coraz czystsze (a może będą czystsze od osobówek!!!). Aby sprawdzić czy tak jest naprawdę poniższe liczby wam to udowodnią.   

Oznaczenia:
HC - wodorowęglan
CO - tlenek węgla
NOx - tlenki azotu
Cząstki stałe - np. ołów, itp.

Norma R49

Wprowadzono ją w roku 1982 (dla nowych rejestracji).
Dopuszczalne wartości:
HC - 3,50 g/kWh
CO - 14,00 g/kWh
NOx - 18,0 g/kWh
Cząstki stałe - nie sprecyzowano dopuszczalnych wartości

Norma EURO 0

Wprowadzono ją w roku 1990 (dla nowych rejestracji).
Dopuszczalne wartości:
HC - 2,40 g/kWh
CO - 11,20 g/kWh
NOx - 14,40 g/kWh
Cząstki stałe - nie sprecyzowano dopuszczalnych wartości

Norma EURO 1

Wprowadzono ją z dniem 01-07-1992 r. (dla nowych silników) lub 01-10-1992 r. (dla nowych rejestracji).
Dopuszczalne wartości:
HC - 1,23 g/kWh
CO - 4,9 g/kWh
NOx - 9,0 g/kWh
Cząstki stałe - 0,7 g/kWh (dla silników o mocy mniejszej niż 85 kW) lub 0,4 g/kWh (dla silników o mocy większej niż 85 kW)

Norma EURO 2

Wprowadzono ją z dniem 01-10-1995 r. (dla nowych silników) lub 01-10-1996 r. (dla nowych rejestracji).
Dopuszczalne wartości:
HC - 1,1 g/kWh
CO - 4,0 g/kWh
NOx - 7,0 g/kWh
Cząstki stałe - 0,15 g/kWh

Norma EURO 3

Wprowadzono ją 1 października 2001 r.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej ma sprecyzować podział zezwoleń z priorytetem dla EURO 3. EURO zostaje wyparte przez EURO 3, a EURO 1 zostanie wyparte przez EURO 4 w roku 2004 lub 2005.
Dopuszczalne wartości:
HC - 0,66 g/kWh
CO - 2,10 g/kWh
NOx - 5,0 g/kWh
Cząstki stałe - 0,10 g/kWh

 

Norma EURO 4

Rok wprowadzenia tej normy wypada w 2004 r. Wymagania jakie mają spełniać silniki w tej normie to żeby zawartość NOx nie przekraczało 3,5 g/kWh.

 

Norma EURO 5

Planowany rok wprowadzenia to 2009 r. Ta norma będzie chciała obniżyć NOx z 3,5 g/kWh o wartość 2 gramów. Ale czy to się uda, to niewiadomo!

 

 

Norma EURO 6   Planowany rok wprowadzenia to 2014r.