Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Inspekcja Transportu Drogowego

 

 

 

Inspekcja Transportu Drogowego

 

 

Inspekcja Transportu Drogowego - wyspecjalizowana służba umundurowana i uzbrojona. Powołana ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.)[

Została ona utworzona w celu kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Powołanie jej było również jednym z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej. W tworzeniu struktur ITD uczestniczyli eksperci-przedstawiciele z Francji i Niemiec w ramach projektu PHARE PL 9908.01.  Pierwsi inspektorzy rozpoczęli pracę 1 października 2002 r. (80 osób pełniących służbę na drogach całej Polski).

W październiku 2004 r. ITD podjęła współpracę międzynarodową w ramach Europejskiej Kontroli Drogowej. Jest to organizacja zrzeszająca 10 państw Unii Europejskiej

 

Inspekcją Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego, który stanowi centralny organ administracji rządowej, podległy ministrowi do spraw transportu. Formacja oparta jest na 16 delegaturach Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Kieruje nimi wojewódzki inspektor transportu drogowego. W całym kraju zatrudnionych jest ok. 325 inspektorów[3]. Wykryte przez nich nieprawidłowości trafiają do Centralnej Ewidencji Naruszeń, którą prowadzi Główny Inspektor Transportu Drogowego.

 

 

Cel działalności Inspekcji

 

 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • przeciwdziałanie degradacji dróg
 • oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym
 • eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym
 •  

   

   

   

   

   KONTROLA  INSPEKTORÓW ITD

   

  •  kierowców pojazdów o DMC przekraczającej 3,5t.przy przewozie rzeczy

  •  przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) w nie zarobkowym przewozie drogowym osób oraz   wszystkich pojazdów w zarobkowym transporcie drogowym osób.

   

  Zakres czynności kontrolnych jest szeroki i obejmuje zarówno uprawnienia policji jak i specyficzne dziedziny dotyczące szeroko rozumianego transportu.

   

   

   

  KARY PIENIĘŻNE

   

  Podmiot lub przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem , naruszając obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub innych przepisów podlega karze pieniężnej 50-15.000 PLN

   

   

  Suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie może przekroczyć kwot:

   

  a)  15000 PLN w odniesieniu do kontroli drogowej b)30000 PLN w odniesieniu do kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa 

  b)  30000 PLN w odniesieniu do kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa