Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

Lokalizacja i kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce,

ul. Sienkiewicza 13a

32 - 020 Wieliczka


Sekretariat:

tel./fax.: (12) 278 - 14 - 28, (12) 278 - 14 - 49

E-mail: krwi@praca.gov.pl
Wyświetl większą mapę
PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIELICZCE W 2012 ROKU


Nazwa szkolenia Zakres tematyczny szkolenia chrakterystyka osób dla, których szkolenie jest przeznaczone Rodzaj uzyskanych kwalifikacji i informacje o egzaminie Liczba uczestników szkolenia i źródło finansowania Planowany termin realizacji i orientacyjny czas trwania
Szkolenie z
aktywnego
poszukiwania
pracy realizowane
w Klubie Pracy
Odkrywanie własnych
umiejętności i możliwości
oraz predyspozycji
zawodowych, asertywność
w poszukiwaniu pracy,
praktyczne poszukiwanie
pracy przez uczestników
szkolenia: wizyty
w zakładach pracy, rozmowy
telefoniczne
Szkolenie adresowane jest do
osób:
- z wykształceniem co
najmniej podstawowym,
- nie posiadających
umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy
- które utraciły motywację
do poszukiwania pracy w
związku z długotrwałym
niepowodzeniem w jej
poszukiwaniu
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
wydane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Wieliczce
35 osób
Szkolenie finansowane
ze Środków
Funduszu Pracy
I edycja
III - 8 osób
II edycja
IV - 8 osób
III edycja
V - 8 osób
IV edycja
IX - 9 osób
80 godz. ? 15 dni
Sprzedawca
fakturzysta
z obsługą kas
fiskalnych
Przygotowanie do
wykonywania zawodu
sprzedawcy, nabycie
umiejętności obsługi kas
fiskalnych i terminali
płatniczych, nabycie
umiejętności obsługi
programów do fakturowania
Szkolenie adresowane jest do
osób:
- z wykształceniem
co najmniej
podstawowym,
- z wykształceniem
handlowym, lecz nie
posiadających
umiejętności obsługi kasy
fiskalnej i programów
komputerowych do
fakturowania
- aktywnych na rynku
pracy
Szkolenie zakończone jest egzaminem
wewnętrznym. Uczestnicy, którzy zdali
egzamin otrzymują Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia na podstawie
§6 Rozporządzenia MEiN z dnia
03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania
i uzupełniania przez osoby dorosłe
wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych oraz Certyfikat
10 osób
Szkolenie finansowane
ze Środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego
I edycja
V - 10 osób
84 godz. ? 12 dni
Magazynier
fakturzysta
z obsługą wózków
podnośnikowych
Przygotowanie do
organizowania procesu
sprzedaży, zaopatrzenia,
odbiór i gospodarka
towarami, obsługa kas
fiskalnych i terminali
płatniczych, uzyskanie
wiedzy z zakresu obsługi
technicznej, procesów
technologicznych oraz
praktyką w obsłudze
wózków podnośnikowych,
przygotowanie do egzaminu
państwowego i uzyskanie
uprawnień państwowych na
obsługę wózków
podnośnikowych
Szkolenie adresowane jest do
osób:
- z wykształceniem co
najmniej podstawowym
lub handlowym, lecz nie
posiadających
umiejętności obsługi kasy
fiskalnej i programów
komputerowych do
fakturowania
- posiadających zdolność
do wykonywania zawodu
potwierdzoną
zaświadczeniem
lekarskim
- aktywnych na rynku
pracy
Szkolenie zakończone jest egzaminem
wewnętrznym. Uczestnicy, którzy zdali
egzamin otrzymują:  Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia na podstawie
§6 Rozporządzenia MEiN
z dnia 03.02.2006 r. w sprawie
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych oraz Certyfikat
10 osób
Szkolenie finansowane
ze Środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego
I edycja
VI - 10 osób
165 godz.
? 25 dni
Pracownik
administracyjno
biurowy
z elementami
kadr i płac
Zdobycie wiedzy
i praktycznych umiejętności
do pracy w charakterze
pracownika administracyjno
? biurowego z elementami
kadr i płac z wykorzystaniem
programów komputerowych:
prawo pracy; prowadzenie
dokumentacji pracowniczej;
programy kadrowo-płacowe
Szkolenie adresowane jest do
osób:
- z wykształceniem co
najmniej średnim lub
wyższym,
- ze znajomością obsługi
komputera,
- aktywnych na rynku pracy
Szkolenie zakończone jest egzaminem
wewnętrznym. Uczestnicy, którzy zdali
egzamin otrzymują Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia na podstawie
§6 Rozporządzenia MEiN z dnia
03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania
i uzupełniania przez osoby dorosłe
wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych oraz Certyfikat
10 osób
Szkolenie finansowane
ze Środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego
I edycja
VI - 10 osób
120 godz.
? 16 dni
Szkolenia indywidualne W zależności od rodzaju szkolenia Uzasadnienie celowości szkolenia Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 28 osób III - XI


Szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy realizowane w Klubie Pracy