Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa

Lokalizacja i kontakt:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34
31- 752 Kraków

 

e-mail: krkr@praca.gov.pl

 

Telefony:

- centrala
tel.: (12) 685 - 50 - 60

 

- sekretariat

tel.: (12) 643 - 15 - 61

tel.: (12) 643 - 48 - 76

fax.: (12) 645-12-70

 

 

 


Wyświetl większą mapę

 

 

 

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2012

Lp. Nazwa szkolenia Zkares szkolenia Liczba osób Charkterystyka osób, dla których przeznaczone jest szkolenie / wymagania kwalifikacyjne Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach dydaktycznych Rodzaj zaświadczenia / informacje o egzaminie zewnętrznym Przewidywany termin realizacji szkolenia Termin zapisów
1.


Spawacz TIG, MAG, MIG


Zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa W-07/IS-17 30 - wykształcenie dowolne 360 -zaświadczenie o ukończeniu kursu , -Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza -Książka Spawacza. II/III kwartał
gr. 1 i 2
III/IV kwartał
gr. 3
29.03-13.04 gr. 1 i 2
25.06-06.07.2012
gr.3
2.


Kierowca – operator wózków jezdniowych


-przepisy ogólne i dokumentacja
techniczna; ładunkoznawstwo,
-budowa wózkow jezdniowych
podnośnikowych i platformowych – cześć mechaniczna i elektryczna,
-obowiązki i czynności operatora
przy obsłudze wózków,
-przepisy BHP i ppoż.
-bezpieczna wymiana butli
gazowych,
-praktyczna nauka jazdy .
20 -wykształcenie dowolne, -prawo jazdy kat. B 67 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego
Egzamin przed komisją UDT
II kwartał gr. 1
IV kwartał gr. 2
23.04.-07.05.2012 gr. 1
27.08.-07.09.2012 gr. 2
3.


Magazynier i obsługa wózków jezdniowych


- obsługa komputera i kas fiskalnych,
-znajomość znaków pieniężnych,
-podstawy towaroznawstwa i logistyki,

-podstawy prawa,
-kultura obsługi klienta i rola
wyglądu w zawodzie sprzedawcy-
magazyniera,
-podstawy marketingu, reklamy
i negocjacji,
-podstawowe zasady rachunkowości i kontroli placówek handlowych,
-podstawy sprzedaży hurtowej i
detalicznej,
-podstawowe zasady higieny
HACCP oraz BHP,
-obsługa wózków jezdniowych.

30 -wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe -prawo jazdy kat. B 227 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, -zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego
Egzamin przed komisją UDT

II kwartał gr. 1

II/III kwartał gr. 2
III/IV kwartał gr. 3

26.03.-06.04.2012 gr.1

16.04-27.04.2012 gr. 2
23.07.-03.08.2012 gr.3

4.


Kasjer handlowy


-obsługa komputera od podstaw -obsługa komputerowych programów fakturujących,
-obsługa urządzeń fiskalnych
- podstawy prawa,
- sprzedaż detaliczna
- logistyka
- podstawowe zagadnienia higieny i HACCP,
- BHP w zawodzie kasjera
30 - wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe 128 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych II kwartał gr. 1
II/III kwartał gr. 2
III kwartał gr. 3
27.03.-13.04.2012 gr. 1
21.05.-01.06.2012 gr. 2
24.07.-07.08.2012 gr. 3
5.


Sprzedawca-fakturzysta


-obsługa komputera i urządzeń
fiskalnych,
-obsługa komputerowych programów fakturujących,
-obsługa komputerowych programów handlowych,
-znajomość znaków pieniężnych,
-podstawy towaroznawstwa i
logistyki,
-podstawy prawa,

-kultura obsługi klienta i rola
wyglądu w zawodzie sprzedawcy
-podstawy marketingu, reklamy i
negocjacji,
-podstawowe zasady
rachunkowości i kontroli placówek handlowych,
-podstawy sprzedaży hurtowej i
detalicznej,
-podstawowe zasady higieny,
HACCP oraz BHP

30 -wykształcenie minimum średnie 200 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych

II kwartał gr. 1
II/III kwartał gr. 2


III/IV kwartał gr. 3

28.03-13.04.2012 gr 1
25.04-09.05.2012 gr.2

19.06-03.07.2012 gr. 3

6.


Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2007 r. Nr 125. poz.874 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 314) 10 -wykształcenie dowolne, -prawo jazdy kategorii C uzyskane po 10.09.2009 roku, - ukończony 21 rok życia 140 -zaświadczenie o ukończeniu kursu -świadectwo kwalifikacji zawodowej
Egzamin przed komisją powołaną przez Wojewodę
II/III kwartał 02.04.-09.05.2012
7.


Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2007 r. Nr 125. poz.874 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 314)
20 -wykształcenie dowolne, - prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10.09.2009 35 -zaświadczenie o ukończeniu kursu -świadectwo kwalifikacji zawodowe II kwartał gr.1
III kwartał gr. 2
30.03.-09.05.2012 gr 1
04.06. - 03.08.2012 gr. 2
8.


Operator koparko - ładowarki


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 roku)
20 -wykształcenie dowolne,
-prawo jazdy kat. B
176 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -książka operatora maszyn roboczych, -świadectwo o pozytywnym wyniku sprawdzianu na operatora
Egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
II kwartał gr.1
III/IV kwartał gr. 2
03.04.-16.04.2012 gr. 1
21.05-04.06.2012 gr. 2
9.


Operator koparki


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 roku)
20 -wykształcenie dowolne - prawo jazdy kat. B 176 -zaświadczenie o ukończeniu kursu,
-książka operatora maszyn roboczych, -świadectwo o pozytywnym wyniku sprawdzianu na operatora
Egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
II/III kwartał gr.1
III kwartał gr.1
23.04-09.05.2012 gr. 1
19.06-03.07.2012 gr. 2
10.


Pracownik ochrony mienia i osób z licencją I stopnia


Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z 1997 roku) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 roku (Dz. U. Nr 113, poz. 731 z 1998 roku) 20 -obywatelstwo polskie,
-ukończone 21 lat,
-wykształcenie minimum podstawowe,
-kandydat nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, -bardzo dobry stan zdrowia.
245

-zaświadczenie o ukończeniu kursu, -licencja pracownika ochrony fizycznej mienia i osób I st.

Egzamin przed komisja powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

III/IV kwartał 28.05-05.07.2012
11.


Pracownik ochrony mienia i osób z licencją II stopnia


Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z 1997 roku) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 roku (Dz. U. Nr 113, poz. 731 z 1998 roku) 20 -obywatelstwo polskie,
-ukończone 21 lat,
-wykształcenie minimum średnie,
-kandydat nie był skazany
prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, -bardzo dobry stan zdrowia, -kandydat nie posiada licencji I stopnia.
302 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -licencja pracownika ochrony fizycznej mienia i osób II st.
Egzamin przed komisja powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
III/IV kwartał 28.05.-05.07.2012
12.


Elektromonter (elektryk) zakładowy (kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektroenergetyczne


-wykonywanie, diagnozowanie,
eksploatacja oraz naprawianie
zakładowych instalacji
elektrycznych (w tym
przemysłowej),
-montowanie, demontowanie,
instalowanie, eksploatacja maszyn
i urządzeń elektrycznych
i elektrotechnicznych,
-montowanie i konserwowanie
zabezpieczeń przeciwzwarciowych,
przeciwporażeniowych,
przeciążeniowych
30 - wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe 55 -zaświadczenie o ukończeniu kursu. -świadectwo kwalifikacyjne.
Egzamin państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
II kwartał gr. 1
III kwartał gr. 2
IV kwartał gr. 3
07.05-18.05.2012 gr.1
01.08.-20.08.2012 gr. 2
03.09-21.09.2012 gr. 3
13.


Elektromonter instalacji teletechnicznych


-systemy alarmowe
-analogowe i cyfrowe instalacje domofonowe
-automaty bramowe
-telewizja przemysłowa

- integracja systemów ochrony i podstawy sterowania budynkiem

10 -wykształcenie minimum średnie elektryczne, automatyka bądź pokrewne 160 -zaświadczenie o ukończeniu kursu II/III kwartał 10.04-11.05.2012
14.


Operator obrabiarek sterowanych numerycznie


-podstawy geometryczne i technologiczne obróbki
-opis i obsługa maszyn
-wykorzystanie programów CAD/CAM
-ćwiczenia praktyczne z zakresu obsługi i programowania frezarek CNC
10 -wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe kierunek mechaniczny -podstawowa znajomość obsługi komputera 200 -zaświadczenie o ukończeniu kursu. -certyfikat operatora frezarki III/IV kwartał 16.07-16.08.2012
15.


Księgowość z elementami kadr i płac


-rachunkowość
-prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w tym rozliczeń podatkowych
-zasady prowadzenia podstawowych spraw firmy
-normy prawne i prowadzenie dokumentacji kadr, płac i ubezpieczeń
-obsługa komputera wraz z programami księgowymi
40 - wykształcenie minimum
średnie ekonomiczne lub
doświadczenie w kadrach
lub księgowości, -znajomość obsługi komputera. -kwalifikacje w jednostce szkolącej
220 - zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. II/III kwartał gr.1
III kwartał gr. 2
18.04-10.05.2012 gr. 1
14.05-15.06.2012 gr. 2
16.


Pizzer


-zagadnień organizacji pracy, BHP
-zasady usytuowania sprzętu kuchennego
-produkty stosowane do wytwarzania pizzy
-praktyczna nauka wyrobu pizzy
10 -wykształcenie dowolne 60 -zaświadczenie o ukończeniu kursu III kwartał 11.06-29.06.2012
17.


Grafika komputerowa


- Adobe Photoshop,
- Corel DRAW,
- Adobe Illustrator,
- In Design,
- Adobe Flash,
- projektowanie stron www,
20 -wykształcenie minimum średnie, - znajomość obsługi komputera na poziomie dobrym -kwalifikacje w jednostce szkolącej 200 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych III kwartał gr.1
III/IV kwartał gr. 2
02.07-13.07.2012 gr. 1
01.08-10.08.2012 gr. 2
18.


AUTO CAD projektowanie I, II i III stopnia


-podstawowe elementy
rysunku,
-drukowanie rysunków,
-modelowanie w przestrzeni 2 i 3 wymiarowej,
-bloki i atrybuty,
-modelowanie bryłowe ACIS
20 -wykształcenie min.
średnie techniczne,
pokrewne,
-bardzo dobra znajomość obsługi komputera( MS Office,) -kwalifikacje w jednostce szkolącej,
180 -zaświadczenie
o ukończeniu kursu
III/IV kwartał 09.07-10.08.2012
19.


Kelner + Barman (z językiem angielskim)


-obsługa urządzeń fiskalnych
używanych w gastronomii,
-zajęcia teoretyczne w zakresie nauki zawodu kelnera-barmana,
-zajęcia praktyczne w zakresie nauki zawodu kelnera-barmana,
-lektorat języka angielskiego
10 -wykształcenie minimum
średnie
220 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych -certyfikat II kwartał 22.03-13.04.2012
20.


Kosmetyczka


-kosmetyka praktyczna
- przedłużanie rzęs
-wizaż
-stylizacja paznokci
10 -wykształcenie minimum średnie 230 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych III/IV kwartał 10.07.-31.07.2012
21.


Opiekun medyczny osób starszych, chorych i niepełn. z elementami rehabilitacji


-psychospołeczne uwarunkowania
pracy z podopiecznym,
-podstawowa wiedza medyczna,
-opieka nad podopiecznym,
-podstawy rehabilitacji,
-przepisy prawa w działalności
opiekuńczej,
praktyczna nauka zawodu.
20 -wykształcenie dowolne, -predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu opiekuna medycznego. 200 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, -zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych III kwartał gr.1
III/IV kwartał gr. 2
11.06-29.06.2012 gr 1
05.07-31.07.2012 gr. 2
22.


Profesjonalne świadczenie usług czystościowych


-problematyka utrzymania czystości
-rodzaje i typy powierzchni
-środki chemiczne, ich rodzaje i zastosowanie
-podstawowe technologie sprzątania
-rodzaje obiektów i specyfika sprzątania
-obsługa maszyn sprzątających
-zasady BHP
10 -wykształcenie dowolne 70 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, III/IV kwartał 25.06.-17.08.2012
23.


Mała przedsiębiorczość


- funkcjonowanie firm,
- cele, założenia, struktura i
funkcje biznes planu,
- podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i
funkcjonowania firmy,
- wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii, marketingu, analizy rynku, księgowości, kadr i płac,
- zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej,
- zobowiązania i rozliczenia z
tytułu ubezpieczeń w tym ZUS,
- źródła i sposoby finansowania
działalności gospodarczej,
- konsultacje indywidualne biznes planu.
90 kurs dla osób ubiegających się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 80 -zaświadczenie o ukończeniu kursu -ocena biznes planu II kwartał Termin składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i realizacji szkoleń zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu przez Referat Programów Rynku Pracy
24.


Garmażer


-zasady higieny (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)
- system HACCP
-organizacja produkcji
-zasady żywienia
-towaroznawstwo spożywcze
-zajęcia praktyczne w zakresie wykonywania produktów garmażeryjnych
-przygotowanie śniadań
-zasady BHP
10 wykształcenie dowolne 90 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, III/IV kwartał 16.07-07.08.2012
25.


Technolog robót wykończeniowych w budownictwie


-materiałoznawstwo -
zastosowanie, transportowanie i składanie materiałów
-organizacja stanowiska pracy
-drobne prace murarskie
-zaprawy murarskie i kładzenie tynków
-prace związane z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych
-montaż sufitów podwieszanych
-kładzenie posadzek
-prace malarskie w tym dekoracyjne
-działania zapobiegające i zwalczające wilgoć, impregnaty, grunty
-montaż drzwi i okien
-zasady BHP i PPOŻ.
20 wykształcenie dowolne 240 -zaświadczenie o ukończeniu kursu, II/III kwartał gr.1
III/IV kwartał gr. 2
30.03-20.04.2012 gr 1
11.06-20.07.2012 gr. 2
26.


3D Studio Max


-I stopień modelowanie
-II stopień wizualizacja
-III stopień animacja
10 - wykształcenie minimum średnie, -znajomość obsługi komputera na poziomie dobrym, -zdolności plastyczne, -kwalifikacje w jednostce szkolącej 60 -zaświadczenie o ukończeniu kursu -certyfikat III/IV kwartał 30.07.-14.08.2012
27.


Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym


Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 25.03.2011 (Dz. U. Nr 69 poz. 368 z 2011 roku) w sprawie zakresów programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna 10 -wykształcenie minimum średnie 280 -zaświadczenie o ukończeniu kursu -certyfikat III/IV kwartał 12.06-17.07.2012
28.


Kierowca kategorii E do C


Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r.(Dz. U. Nr 217 poz. 1834 z 2005 roku) w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 10 - wykształcenie dowolne, - prawo jazdy kategorii C 46 -zaświadczenie o ukończeniu kursu -zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C+E III/IV kwartał 11.05.-01.06.2012
29.


Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy – Klub Pracy


Program szkolenia jest realizowany przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:
- 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne,realizowane przez 10 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
-40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy,
realizowane w ciągu 5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
263 -osoby kierowane przez
Referat Poradnictwa
Zawodowego
80 Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie § 66 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z 2010 r.) sukcesywnie po dokonaniu naboru nabór prowadzony w trybie ciągłym przez Referat Poradnictwa Zawodowego