Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Prawo jazdy w Krakowie i Małopolsce

 

 KURSY PRAWA JAZDY NA WSZYSTKIE KATEGORIE.

  

WYSOKĄ JAKOŚĆ KURSÓW PRAWA JAZDY

 

GWARANTUJE

 

Centrum Szkolenia Kierowców Rolminex sp.z o.o.

 

szkolenia i kursyKursy motocyklowe w Rolminex

Ośrodek Szkolenia Kierowców Rolminex zaprasza na kursy motocyklowe w sezonie 2013. Kategorie: AM, A1, A2, A

 

szkolenia i kursyKursy samochodowe w Rolminex

Szkoła Kierowców Rolminex od 1989r. organizuje kursy samochodowe. Zapraszamy na kat. B1, B, B96, B+E.

szkolenia i kursyKursy ciężarowe w Rolminex

Centrum Szkolenia Kierowców Amatorów Rolminex szkoli na ciężarówki oraz cieżarówki z naczepą. Kategorie:C, C+E

 

szkolenia i kursyKursy autobusowe w Rolminex

W ośrodku doskonalenia techniki jazdy Rolminex ukończysz również kurs na autobus: kat.D oraz D+E.

szkolenia i kursyWarsztaty instruktorów

W Rolminex Krakowie szkolą się również instruktorzy nauki jazdy na corocznych obowiązkowych warsztatach.

 

szkolenia i kursyKursy instruktorów nauki jazdy

Przedsiębiorstwo Rolminex szkoli przyszłych nauczycieli-wykładowców i instruktorów wszystkich kategorii.

PKK-profil kandydata na kierowcęszkolenia i kursy

Co to jest PKK ? - Profil kandydata na kierowcę to dokument wymagany do rozpoczęcia kursu prawa jazdy każdej kategorii. Otrzymasz go we właściwym wydziale komunikacji.

 

Formularze i przepisyszkolenia i kursy

W wirtynie internetowej Rolminex znajdziesz przydatne materiały szkoleniowe i testy 2013 PWPW dla uczestników kursów prawa jazdy wszystkich kategorii oraz kursów zawodowych.

 

 

Kategoria AM od 14 lat (teoria 10h+praktyka 10h) 750PLN Motorower Kategoria A1 od 16 lat (teoria 30h+praktyka 20h) 1100PLN Yamaha YBR-250 Kategoria A2*  od 18 lat (teoria 30h+praktyka 20h) 1400PLN  Yamaha, Suzuki GN 250, Suzuki Gladius Kategoria A2 od 18 lat (teoria 30h+praktyka 20h) 2100PLN Suzuki Gladius Kategoria A* od 24 lat (teoria 30h+praktyka 20h) 1200PLN Yamaha, Suzuki GN 250, Suzuki Gladius Kategoria A od 24 lat (teoria 30h+praktyka 20h) 2100PLN Suzuki Gladius Kategoria B1 od 16 lat (teoria 30h+praktyka 30h) 1350PLN Kład BASCHAN ATV-200S-7 Kategoria B po B1 od 18 lat (praktyka 20h) 990PLN Toyota Yaris Kategoria B od 18 lat (teoria 30h+praktyka 30h) 1230 Pln Toyota Yaris Kategoria B(dla uczniów i studentów) od 18 lat (teoria 30h+praktyka 30h) 1190PLN Toyota Yaris Kategoria B PUNTO od 18 lat (teoria 30h+praktyka 30h) 1170PLN Fiat Punto Kategoria B+E od 18 lat (teoria 20h+praktyka 15h) 1200PLN Toyota+przyczeoa Kategoria C od 21 lat (teoria 20h+praktyka 30h) 1790 Pln Renault Midlum 2001,EURO-0 Kategoria C od 21 lat (teoria 20h+praktyka 30h) 1830PLN Renault Premium 2011, ABS,ASR,ESP,ECAS,EURO-5 Kategoria C EKSPRESS od 21 lat (teoria 20+praktyka 30h) 1890PLN Renault Premium Kategoria C+E od 21 lat (teoria 20h+praktyka 25h) 1990PLN Iveco Eurostar i Stralis Kategoria D z C od 24 lat (teoria 20h+praktyka 40h) 2495PLN Autosan A10-10T Lider Kategoria D z B od 24 lat (teoria 20h+praktyka 60h) 3690PLN Autosan A10-10T Lider Kategoria D+E od 24 lat (teoria 20h+praktyka 25h) 1750PLN Autosan+przyczepa

 

Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

Wykłady przez jeden tydzień , jazdy indywidualnie ustalane z instruktorem nauki jazdy.

ROZPOCZĘCIE KURSU : W KAŻDY PONIEDZIAŁEK.

 

PŁATNOŚĆ W CAŁOŚCI LUB NA RATY-(ZALICZKI)

 

 

Szczegółowe informacje: www.rolminex.com.pl

                               tel. (012) 644-17-08

                               fax (012) 644-17-08

                               e-mail :rolminex@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo jazdy - dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Produkcją polskich praw jazdy oraz ich personalizacją zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

W Polsce warunki uzyskania oraz uprawnienia określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami, zwana Prawem o ruchu drogowym  oraz rozporządzenia szczegółowe m.in.:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów  z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  z późniejszymi zmianami.

 

 

Prawo jazdy jako pierwsi wprowadzili Francuzi. Zgodnie z zarządzeniem paryskiej policji od 1893 roku musiał je posiadać każdy kierowca w tym mieście. Od 1899 roku zasada ta została rozszerzona na cały kraj.

  

  

  

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

  

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

 1. kategoria A
  1. motocyklem,
  2. motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg
 2. kategoria A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM),
 3. kategoria B:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,
  4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
  5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 4. kategoria B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.
 5. kategoria C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 6. kategoria C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 7. kategoria D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 8. kategoria D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 9. kategoria T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
 10. kategoria B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
 11. kategoria C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
 12. kategoria D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto prawo jazdy:

 1. kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,
 2. kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,
 3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
 4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

  

  

 

 

 

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. odbyła wymagane szkolenie,
 4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

 

Wiek -Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

 1. 16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T
 2. 24 lat - dla kategorii A
 3. 18 lat- dla kategorii B,B+E
 4. 21 lat - dla kategorii C, C+E, C1 lub C1+E,
 5. 24 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E

 

Liczba godzin szkolenia wymaganego dla danej kategorii:

 

W przypadku teorii liczba godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin (szkolnych - 45 min.) dla kategorii A, A1, B, B1, T;
 • 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

 

Dla zajęć praktycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 • 15 godzin przy kategorii B+E,
 • 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 • 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
 • 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,
 • 60 godzin przy kategorii D.

 

 

 

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 1. u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 2. w stosunku do której orzeczony został - prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu.