Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Kwalifikacja uzupełniająca kierowców

 

ROZPOCZĘCIE KURSU :

21.02.2020r.

PLAN  ZAJĘĆ:

Pobierz

CENA  KURSU OD :

990,00 PLN

WZÓR DOKUMENTU KOŃCOWEGO:

Pobierz

 

*ZAREZERWUJ  MIEJSCE NA KURSIE PRZEZ INTERNET* 

 

 

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia szkolenia(kurs kwalifikacji wstępnej na autobus lub ciężarówkę) :

  • kwestionariusz zgłoszeniowy dla szkolenia w C.S.K.Z. Kraków
  • umowa szkoleniowa- kurs kwalifikacji wstępnej ,szkolenie okresowe (do uzyskania w biurze firmy)
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • ukończony kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w transporcie drogowym odpowiednio kat. C lub D prawa jazdy

 

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁANIAJĄCA DLA PRAWA JAZDY KAT. D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywac przeowzy innymi pojazdami, niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakrespwi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyc kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D

PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ DLA PRAWA JAZDY KAT. D:

  • moduł części specjalistycznej - 65 godzin zajęc teoretycznych
  • moduł części specjalistycznej - 5 godzin zajęc praktycznych w ruchu drogowym


Test kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca sie z trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda.


TEST KWALIFIKACJI OBEJMUJE: test specjalistyczny - składający się z 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej dla kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodoawej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu może przystąpic do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA DLA PRAWA JAZDY KAT. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywac przeowzy innymi pojazdami niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyc kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 , C1+E

PROGRAM KWALIFIKACYJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ DLA PRAWA JAZDY KAT. C:

  • moduł części specjalistycznej - 65 godzin zajęc teoretycznych
  • moduł części specjalistycznej - 5 godzin zajęc praktycznych w ruchu drogowym


Test kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca sie z trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda.

TEST KWALIFIKACJI OBEJMUJE: test specjalistyczny - składający się z 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E Osobie, która uzyska pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpic do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

 

 

 

Menu