Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Kwalifikacja wstępna dla kategorii C

                                                                                                                                          

 

ROZPOCZĘCIE KURSU :

01.06. 2020 r.

PLAN  ZAJĘĆ:

Pobierz

CENA KURSU :

3 700 PLN

WZÓR DOKUMENTU KOŃCOWEGO:

Pobierz

 

*ZAREZERWUJ  MIEJSCE NA KURSIE PRZEZ INTERNET* 

 

 

 

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia szkolenia(kurs kwalifikacji wstępnej na autobus lub ciężarówkę) :

  • kwestionariusz zgłoszeniowy dla szkolenia w C.S.K.Z. Kraków
  • umowa szkoleniowa- kurs kwalifikacji wstępnej ,szkolenie okresowe (do uzyskania w biurze firmy)
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • prawo jazdy kat.C lub zdany egzamin państwowy po 10.09.2009r.

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacja wstępna C, C+E


Kwalifikacja wstępna jest dostępna dla każdej osoby, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1. - przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
2. - studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
3. - Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ KAT.C, C+E

 

  • moduł części podstawowej - 195 godz. zajęć teoretycznych,
  • moduł części specjalistycznej - 65 godz. zajęć teoretycznych,
  • moduł części specjalistycznej - 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • moduł części specjalistycznej - 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.


TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:


Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).

Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min.

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

 

 

 

Kwalifikacja wstępna C

 

Menu