Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Kursy ADR

 

  

 

ROZPOCZĘCIE KURSU :

20.06.2020

godz. 10:00

PLAN  ZAJĘĆ:

 

CENA DETALICZNA KURSU

 

PROMOCJA PAKIETOWA:

podstawowy + dodatkowy:

 

 

 

500 + 300 PLN

 

WZÓR DOKUMENTU KOŃCOWEGO:

Pobierz

 

*ZAREZERWUJ  MIEJSCE NA KURSIE PRZEZ INTERNET*

 

 

 

 

Wymagania: ukończone 21 lat oraz prawo Jazdy co najmniej kat. B

 

 

  

KIEROWCO PAMIĘTAJ!

Przewóz takich towarów jak: poduszki powietrzne, gazy, odpady medyczne, farby, alkohol, asfalt, paliwa, perfumy, dezodoranty i innych wymaga odpowiedniego przystosowania pojazdu, a przede wszystkim uprawnień dla kierowcy.

W celu uniknięcia wysokich kar, zapisz się na kurs już teraz !!!!!!!
 

 

 

Plan zajęć kursu podstawowego : sobota godz. 10.00, niedziela godz. 08.00, poniedziałek 11.00 

Plan zajęć kursu dodatkowego – cysterny: wtorek godz. 16.00, środa godz. 11.00,

                                                                            

                                                                                

 

Szkolenie kierowców i innych osób w CSKZ w zakresie ADR obejmuje:

 • podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas / oprócz klasy l i 7 oraz przewozu w cysternach/,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy l
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7


Po ukończeniu kursu uczestnik będzie:

 • znał podstawowe akty prawne międzynarodowe i krajowe regulujące problematykę przewozu towarów niebezpiecznych,
 • znał wymogi stawiane kierowcy przewożącemu towary niebezpieczne,
 • znał klasy towarów niebezpiecznych,
 • znał główne rodzaje zagrożeń oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom,
 • znał obowiązki przewoźnika/kierowcy, nadawcy oraz odbiorcy w zakresie ADR,
 • znał wyposażenie pojazdu,
 • znał znaki i naklejki ostrzegawcze oraz ich rozmieszczenie na pojeździe,
 • znał dokumenty wymagane w transporcie towarów niebezpiecznych,
 • znał podstawowe środki ostrożności stosowane, w czasie załadunku i rozładunku,
 • potrafił załadować i układać sztuki przesyłki z uwzględnieniem zakazu ładowania razem,
 • znał sposoby ochrony towaru przed działaniem osób trzecich,
 • znał czynności kierowcy w czasie przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadał wiadomości na temat transportu kombinowanego,
 • znał działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • potrafił zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pierwszej pomocy, ugasić pożar,
 • znał zakres i kompetencje organów nadzorczokontrolnych w transporcie towarów niebezpiecznych,
 • znał zakres odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej za naruszenie przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych,
 • posiadł wiadomości na temat ochrony środowiska.

 

 

 

 

 

 

ADR

umowa europejska, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych , sporządzona w Genewie 30 września 1957r. Polska ratyfikowała umowę w 1975 r. Do umowy przystąpiły wszystkie kraje europejskie.

Podział towarów niebezpiecznych w klasyfikacji ADR:


- materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1),
- gazy (klasa 2),
- materiały ciekłe zapalne (klasa 3),
- materiały stałe zapalne (klasa 4.1),
- materiały samozapalne (klasa 4.2),
- materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne (klasa 4.3),
- materiały utleniające (klasa 5.1),
- nadtlenki organiczne (klasa 5.2),
- materiały trujące (klasa 6.1),
- materiały zakaźne (klasa 6.2),
- materiały promieniotwórcze (klasa 7),
- materiały żrące (klasa 8), oraz
- różne materiały i przedmioty niebezpieczne (klasa 9).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U.2005 r., Nr 187, poz. 1571);

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 r., Nr 199, poz. 1671, ze zm.);

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1629, ze zm.)

 


Konsekwencje, jakie moga spotkać właściciela firmy przwozowej oraz kierowcę, niestosującego się do przepisów, mogą iść w tysiące złotych, o czym możesz się przekonać klikając tutaj
.

 

 

 

 

 Ważne adresy i telefony ADR :

Jednostka

Temat

Adres

Telefon
Ministerstwo Infrastruktury

regulacje prawne

Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

22/ 630 12 40
Państwowa Agencja Atomistyki materiały promieniotwórcze

Warszawa ul. Konwaliowa 7

22/ 676 97 07
Urząd Dozoru Technicznego opakowania do gazów Warszawa ul. Szczęśliwicka 34

22/ 572 21 61

Transportowy Dozór Techniczny cysterny Warszawa ul. Chałubińskiego 4 22/ 490 29 02
Instytut Przemysłu Organicznego klasyfikacja materiałów Warszawa ul. Annopol 6 22/ 811 12 31
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań opakowania

Warszawa ul. Konstancińska 11

22/ 842 20 11
Instytut Transportu Samochodowego szkolenia, wydawnictwa, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne Warszawa ul. Jagiellońska 80 22/ 811 56 05

 

 

Menu