Centrum szkolenia kierowcow zawodowych

Czas pracy kierowcy AETR oraz 561/06

 

 

ROZPOCZĘCIE KURSU :

 10.10.2012r.

PLAN  ZAJĘĆ:

1 dzień

CENA DETALICZNA KURSU :

-170,00 PLN

WZÓR DOKUMENTU KOŃCOWEGO:

Pobierz

 

*ZAREZERWUJ  MIEJSCE NA KURSIE PRZEZ INTERNET*

 

Wymagania: brak

Czas pracy kierowcy

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez czas pracy kierowcy należy rozumieć czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, który obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Od 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (DzU nr 92, poz. 879), która zastąpiła ustawę z 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (DzU nr 123, poz. 1354 ze zm.)

Ustawa reguluje zagadnienia dotyczące m.in. czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, obowiązków pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych, obowiązkowych przerw w prowadzeniu gwarantowanych okresów odpoczynku. Natomiast w zakresie nieuregulowanym ustawą zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.

W związku z sygnałami z Inspekcji Transportu Drogowego oraz wielu przewoźników drogowych związanymi z nieprawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy kierowców zawodowych, nasz ośrodek proponuje kursy dokształcające z w/w zakresu dla wszystkich chętnych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy z użyciem specjalistycznego oprogramowania,makiet urzadzeń rejestrujących oraz prawdziwych tachografów cyfrowych.

 

Men

 

 

Przydatne dokumenty, umowy, formularze:

 

Menu